Disclaimer


1. Beheer en auteursrecht
De website www.radiokatanga.be staat onder beheer van Radio Katanga vzw. De contactgegevens van deze vereniging zijn te vinden op http://www.radiokatanga.be/contact.php. Alle inhoud, onder andere maar niet uitsluitend tekst, beeld, audio en video, is intellectueel eigendom van Radio Katanga vzw en mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Radio Katanga vzw zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Radio Katanga vzw kan de gegevens die door de klant, bezoeker of luisteraar verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail ter bevestiging van een uitgevoerde handeling op de website.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Radio Katanga vzw denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer regelt het beheer van adressenbestanden. Deze wet voorziet twee belangrijke punten:
- elke persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een verwerking zijn opgenomen (Art. 10)
- elke persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te doen verbeteren (Art. 12)
Bovendien voorziet vermelde wet in het recht zich te verzetten tegen elke verwerking en tegen de doorgave van uw gegevens aan derden. U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens.
U kan ons bereiken op volgend correspondentie-adres: Radio Katanga vzw, Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst. Indien u van ons in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten d.m.v. een e-mail naar info(at)radiokatanga.be.

3. Cookies
3a Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan deze website de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze disclaimer terecht bij Radio Katanga vzw. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze disclaimer.

5. Wijzigingen
Radio Katanga vzw is gerechtigd de inhoud van de disclaimer te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Download onze appNu bij Radio Katanga
photo

Rocktrain